}

Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur

Omgevingscondities voor Naadloze akoestische plafonds

 

Omgevingscondities voor naadloze akoestische plafonds

Omgevingscondities op de bouw is vaak een discussiepunt. Tijdsdruk en te behalen planning voeren vaak de boventoon, waardoor er te vaak geïnstalleerd wordt onder onjuiste omstandigheden. Hoewel condities dus belangrijk zijn bij ieder bouwproces zijn deze bij naadloze akoestische plafonds essentieel. Naadloze akoestische plafonds die onder onjuiste condities worden geïnstalleerd kunnen onherstelbaar beschadigd raken en dit lijdt in het meest ongustige geval tot volledig demontage en herinstallatie. U zult merken dat wij bij onze projecten bijzonder veel aandacht hebben voor condities. Wij hanteren hiervoor de onafhankelijke richtlijn 3.7 van het TBA. Deze norm omschrijft welke condities er nodig zijn om een plafond op de juiste wijze te installeren. Hierbij wordt gekeken naar temperatuur, luchtvochtigheid en condities van het materiaal zelf. Meer weten over de condities en installatierichtlijnen? kijk dan op:

 https://www.tbafbouw.nl/publicaties/publicatie/TBA-Richtlijn-3.7-Verwerkingsvoorschrift-voor-het-monteren-en-afwerken-van-naadloze-akoestische-plafonds