Mail ons(073) 691-0527

Akoestiek probleem en nagalmtijd

Nagalm als akoestisch probleem

Wat is nagalm?

Prachtig akoestisch plafond - Pennings AkoestiekNaast een wetenschappelijk betekenis van akoestiek is er een meer gangbare betekenis: akoestiek is de invloed van de ruimte op de nagalm en nagalmtijd en de klank. Lees hier meer over de betekenis van akoestiek. Als je spreekt over een slechte akoestiek, dan staat dat altijd in relatie tot de functie van die ruimte. De vraag is hoe je de nagalm kunt verminderen en de akoestiek kunt verbeteren ofwel hoe ga je het akoestiek probleem te lijf.

Nagalmtijd

Een ruimte met veel nagalm of een lange nagalmtijd is niet geschikt om te vergaderen; een concertzaal waar het geluid voortdurend weerkaatst, is niet geschikt om te luisteren naar de Vier jaargetijden van Vivaldi. Maar ook in huis komt een dergelijk akoestisch probleem regelmatig voor. Het gebruik van veel harde materialen en grote harde oppervlakten zorgen voor veel nagalm, omdat het geluid wordt weerkaatst en geen geluidsabsorptie optreedt. TV kijken en zelfs praten wordt door die hinderlijke nagalm een stuk minder aangenaam. Hinderlijke nagalm komt ook voor in andere omgevingen, zoals productieruimten, kantoren en zwembaden. Kortom, een akoestiek probleem hang samen met de functie van de ruimte.

Nagalm soms persoonsgebonden

Daarnaast is de kwaliteit van de akoestiek soms ook persoonsgebonden en wordt nagalm door de een vervelender ervaren als voor de ander. Wat voor de een als hinderlijke nagalm wordt ervaren, is voor de ander acceptabel. Dit geldt natuurlijk minder voor ruimtes, waar veel publiek komt.

Akoestiek verbeteren: wanneer wel en wanneer niet

Nagalm en nagalmtijd

Voor een collegezaal gelden andere akoestische voorwaarden dan voor een zwembad en deze voorwaarden zijn min of meer algemeen. De akoestiek in een collegezaal moet zodanig zijn dat je elkaar op praatniveau kunt verstaan. Nagalm is niet wenselijk; de akoestiek in een publiek zwembad, waar nagalm eerder wordt geaccepteerd, hoeft die kwaliteiten niet te hebben. In een particulier zwembad liggen die eisen vaak weer anders. Dan wil je elkaar wel goed en makkelijk kunnen verstaan. In de ene situatie wil je de akoestiek verbeteren en de nagalmtijd verkorten, in de andere situatie is er geen noodzaak voor en is er geen sprake van een akoestiek probleem. Pennings Akoestiek - akoestische plafond Mauritshuis

Akoestiek verbeteren

Als het geluid bijvoorbeeld door harde en gladden wanden en plafonds veelvuldig wordt teruggekaatst, duurt het even voordat het geluid verdwijnt. En dat is niet alleen voor de spreker hinderlijk, maar ook voor de toehoorders. In oude kerkgebouwen worden nagalm en langere nagalmtijd veel meer geaccepteerd. Kerken zijn immers zogenaamde stiltegebouwen. Anders wordt het als deze kerken, zoals steeds vaker gebeurt, een nieuwe functie krijgen (herbestemming). Bijvoorbeeld als winkel of expositieruimte. Dan wordt nagalm plotseling hinderlijk en waar eerst een akoestische verbetering niet nodig was, wordt deze plotseling noodzakelijk en moet er een akoestische oplossing komen voor het akoestisch probleem.

Akoestiek probleemgebieden

Drie probleemgebieden akoestiek

Als de ruimte verandert, dan wordt de akoestische beleving een heel andere en moeten er bijvoorbeeld geluidsabsorberende maatregelen of maatregelen die de nagalmtijd verkorten, worden getroffen. Het luistert vaak nauw om akoestiek te verbeteren met de beste akoestische oplossingen. Grofweg is akoestiek in drie probleemgebieden op te splitsen: Nagalmtijd verkorten, geluidsabsorptie verhogen en geluidsoverlast verminderen.

Akoestiek problemen

Heeft u een akoestiek probleem en weet u niet hoe deze opgelost moet worden? Neem dan snel contact met ons op!
Wilt u meer weten over
akoestiek problemen?
Neem telefonisch contact met ons op via 073-691 0527(073) 691-0527 ofStuur ons een e-mail op info@penningsgroep.comStuur ons een e-mail op info@penningsgroep.com