}

Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur

Akoestische problemen

Nagalm als akoestisch probleem

Naast een wetenschappelijke betekenis van akoestiek die ontzettend gecompliceerd is, is er tevens een meer gangbare betekenis beschikbaar die wij graag delen:
De akoestiek is de invloed van de ruimte op de nagalm en nagalmtijd en de klank. Lees hier meer over de betekenis van akoestiek.

Als u spreekt over een slechte akoestiek, dan staat dat altijd in relatie tot de functie van die ruimte. De vraag is hoe men de nagalm kan verminderen en de akoestiek kan verbeteren; ofwel hoe gaat u het akoestische probleem te lijf?

 

Nagalmtijd

Een ruimte met veel nagalm of een lange nagalmtijd is niet geschikt om te vergaderen. Een concertzaal waar het geluid voortdurend weerkaatst, is niet geschikt om te luisteren naar de Vier jaargetijden van Vivaldi. Maar ook in huis komen dergelijke akoestische problemen regelmatig voor. Het gebruik van veel harde materialen en grote, harde oppervlakken zorgen voor veel nagalm doordat het geluid wordt weerkaatst en er geen geluidsabsorptie optreedt. Televisie kijken of zelfs een gesprek voeren, kunnen door een hinderlijke nagalm een stuk minder aangenaam worden. Hinderlijke nagalm komt ook voor in andere omgevingen, zoals productieruimten, kantoren en zwembaden. Kortom, een akoestisch probleem hangt samen met de functie van de ruimte.

Nagalm is soms persoonsgebonden. De kwaliteit van de akoestiek in een ruimte is soms ook persoonsgebonden waardoor nagalm door de één als vervelender wordt ervaren dan door de ander. Wat voor de een hinderlijk is, is voor de ander acceptabel.

Akoestiek verbeteren: wanneer wel en wanneer niet

Voor een collegezaal gelden andere akoestische voorwaarden, dan voor een zwembad en deze voorwaarden zijn min of meer algemeen. De akoestiek in een collegezaal moet zodanig zijn dat je elkaar op praatniveau kunt verstaan. Nagalm is in dit geval niet wenselijk; de akoestiek in een publiek zwembad hoeft deze kwaliteiten echter niet te hebben.

In de ene situatie wil je de akoestiek verbeteren en de nagalmtijd verkorten, in de andere situatie is er geen noodzaak voor en is er derhalve geen sprake van een akoestiek probleem.

Akoestiek verbeteren
Als het geluid bijvoorbeeld door harde en gladden wanden en plafonds veelvuldig wordt teruggekaatst, duurt het even voordat het geluid verdwijnt. En dat is niet alleen voor de spreker hinderlijk, maar ook voor de toehoorders. In oude kerkgebouwen worden een nagalm en langere nagalmtijd veel meer geaccepteerd. Kerken zijn immers zogenaamde stiltegebouwen. Anders wordt het als deze kerken, zoals steeds vaker gebeurt, een nieuwe functie krijgen (herbestemming). Bijvoorbeeld als winkel of expositieruimte. Dan wordt een nagalm plotseling hinderlijk.

Akoestische problemen? Los ze op

Als de ruimte verandert, dan wordt de akoestische beleving anders waardoor er in sommige gevallen geluidsabsorberende maatregelen moeten worden getroffen. Het luistert vaak nauw om de akoestiek te verbeteren en daarom gaan we bij Pennings Akoestisch Afbouwen altijd op zoek naar de beste akoestische oplossingen, ongeacht het akoestische probleem. Grofweg wordt een slechte akoestiek opgelost door de nagalmtijd te verkorten, de geluidsabsorbatie te verhogen en geluidsoverlast te verminderen.

Meer informatie over akoestische problemen

Zou u graag meer te weten komen over het verbeteren van de akoestiek en hoe we dat bij Pennings aanpakken? Wij geven u graag – geheel vrijblijvend – advies en informatie over onze diensten.