}

Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur

Akoestische begrippen

Pennings Akoestisch Afbouwen

Uitleg akoestische begrippen

 • Akoestiek – De wetenschap die zich bezighoudt met geluid. Geluid beweegt zich als golfbewegingen door de ruimte. We spreken van slechte akoestiek als deze trillingen overmatig tegen wanden of plafonds weerkaatsen en terugkomen. Dit soort bijvoorbeeld voor een slechte spraakverstaanbaarheid.
 • Akoestisch plafond – Een plafond die door zijn samenstelling ervoor zorgt dat geluidsgolven worden geabsorbeerd en niet óf slechts gedeeltelijk worden teruggekaatst. Hierdoor ontstaat akoestiek verbetering.
 • Naadloos akoestisch plafond – Dit is een akoestisch plafond met een gladde, strakke afwerking. Dit kan door middel van stucwerk, pleisterwerk of akoestische spuitpleister tot stand worden gebracht.
 • Akoestische wand – Een wand die door zijn samenstelling geluidsgolven absorbeert en slechts gedeeltelijk weerkaatst om zo een betere akoestiek te bereiken. Een akoestische wand of wandpaneel kan ook los in de ruimte staan en tijdelijk worden toegepast als akoestische oplossing.
 • Akoestische eilanden – Dit zijn eilanden die onder het plafond worden aangebracht wanneer bijvoorbeeld een akoestisch plafond niet mogelijk is. De eilanden hangen en zorgen ervoor dat de geluidsgolven zodanig worden geabsorbeerd dat er een prettiger geluidscomfort heerst. Akoestische eilanden kunnen in verschillende vormen worden gemaakt.
 • Akoestische panelen – Panelen die de eigenschap hebben om geluidsgolven op te nemen. Akoestische panelen kunnen zowel voor wanden als voor plafonds worden ingezet.
 • Akoestische oplossing – Dat is een oplossing om de akoestiek in een ruimte te verbeteren met bijvoorbeeld een akoestisch plafond of een akoestische wand.
 • Nagalmtijd – Dit is de tijd waarin geluid in een ruimte met een bepaald volume afneemt. Meestal gaat men uit van 60dB
 • Nagalmberekening – Dit is de berekening die een indicatieve akoestische situatie in kaart brengt. Zo kan men bij benadering berekenen welke nagalmtijd er in een ruimte met, of zonder akoestische voorzieningen heerst.
 • Echo -Teruggekaatst geluid dat nog steeds hoorbaar is nadat de geluidsbron niet meer actief is. Bij echo is, anders als bij nagalmtijd de gesproken klank of een deel hiervan nog letterlijk hoorbaar.
 • Geluidsabsorptie – Dit is het vermogen van een materiaal om geluidsenergie om te zetten in warmte-energie. Het geluid wordt dan in het materiaal opgenomen.
 • 3-stappenakoestiekplan – Dit is een unieke methode van Pennings Akoestisch Afbouwen om de akoestiek in een ruimte te berekenen en aan de hand hiervan de beste akoestische oplossing te kunnen bepalen. 
 • Akoestisch spuitwerk – ook wel bekend als akoestische spuitpleister. Door middel van een spuittechniek wordt een akoestische cellulosevezel op de gewenste oppervlakte aangebracht om de akoestiek in een ruimte te verbeteren.