Mail ons(073) 691-0527

Akoestiek en de architect en aannemer

akoestische oplossingenAkoestiek verbeteren nieuwbouw en renovatie
Akoestiek verbeteren
staat altijd in het teken van de beleving van de eindgebruiker: particulier en zakelijk voor zowel nieuwbouw als voor renovatie en herbestemming. Dat betekent dat een akoesisch probleem en de akoestische oplossing van Pennings Akoestiek betrekking hebben op verschillende doelgroepen. De functie van de ruimte speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. Een bepaalde mate van nagalm wordt in een zwembad als aanvaardbaar ervaren, maar in een museum juist weer niet. Akoestiek moet daarom altijd meegenomen worden in het ontwerp.

Beste akoestische oplossing

De akoestische oplossing in het ontwerp moet door de aannemer, de vakman, vlekkeloos worden uitgevoerd.Want de beste akoestische oplossing bereik je alleen door een vloeiende samenwerking in de ontwerpfase en uitvoeringsfase.

Akoestiek op film

Bekijk ons filmpje waarin duidelijk wordt dat onze akoestische oplossingen op meer doelgroepen betrekking hebben.

Akoestiek verbeteren door samenwerking

Akoestiek verbeteren door samenwerking, dat is de sleutel tot de beste akoestiek, de sleutel tot de beste akoestische oplossingen en oplossingen om geluidshinder te reduceren en nagalm te verminderen. Samenwerking leidt ook tot de meest efficiënte aanpak, omdat we geloven in betrokkenheid bij elk project: van ontwerp tot en met oplevering, zodat de kwaliteit tijdens het hele proces optimaal is.

Partner in akoestiek

En samenwerking die uiteindelijk leidt tot echt akoestiek verbeteren en de beste akoestische oplossing in de vorm van akoestische plafonds, akoestische panelen, baffles, akoestische eilanden, akoestisch spuitwerk of akoestische spuitpleister. Pennings Akoestiek is hierin met kennis van akoestische verbeteringen en oplossingen, de ideale partner.