Mail ons(073) 691-0527

Akoestiek verbeteren loont!

 Akoestiek in overige ruimtes - Pennings AkoestiekElke ruimte verdient de beste akoestiek

Heeft u bijzondere wensen ten aanzien van akoestiek of wilt u de akoestiek verbeteren in een specifieke ruimte? In uw kelder, uw winkel, de corridor, de lobby van uw hotel of wellicht wilt u een betere akoestiek in de stationshal, de wachtruimte of in uw clubhuis. Neem dan vooral contact op met Pennings Akoestiek, voorloper en specialist in akoestische oplossingen. U kunt ook gebruikmaken van onze service: het 3-stappenakoestiekplan voor een vrijblijvende nagalmberekening om ook in uw ruimte de akoestiek te verbeteren. Uw ruimte verdient immers de beste akoestiek. Niet zozeer als vertrekpunt, maar vooral als eindresultaat. Het beste eindresultaat bereikt u met de persoonlijke aandacht en vakkennis van Pennings Akoestiek: ongehoord goed. Informeer eens naar de mogelijkheden om de akoestiek te vebeteren: akoestische plafonds, akoestische panelen, akoestische schilderijen, akoestisch spuitwerk én akoestische oplossingen op maat!

Specialist in akoestische oplossingen Akoestisch schilderij - Pennings Akoesiek

Akoestiek verbeteren levert meer op dan het wegnemen van nagalm. Het leidt ertoe dat je elkaar tijdens een gesprek kunt verstaan, geluidshinder verdwijnt, waardoor je geconcentreerder kunt werken, TV-kijken wordt ineens weer aangenaam door het verbeteren van akoestiek en in het zwembad wordt geluidsoverlast tot een minimum beperkt. Akoestiek verbeteren is een specialisme die Pennings Akoestiek als geen ander beheerst. En dat betekent dat we voor elke ruimte, hoe afwijlend deze ook is, de beste akoestische oplossinge kunnen bieden. Daar waar in de meeste gevallen een naadloos akoestisch plafond volstaat, een akoestisch eiland of een akoestische wand, kunnen in omplexere situaties ook combinaties van onze akoestische producten en materialen gerealiseerd worden.

Akoestiek afhankelijk van functie van de ruimte

Waar rruimte is, is akoestiek. Afhankelijk van de functie van de ruimte, is de waarde van akoestiek telkens anders. Nagalm in een vertrekhal is eerder aanvaard dan echo in de wachtkamer bij uw huisarts. In het eerste geval hoeven geen akoetische maatregelen worden genomen; in het tweede geval zijn akoestische oplossingen wel gewenst.

Akoestiek in overige ruimtes

Wilt u meer weten over
akoestiek in overige ruimtes?
Neem telefonisch contact met ons op via 073-691 0527(073) 691-0527 ofStuur ons een e-mail op info@penningsgroep.comStuur ons een e-mail op info@penningsgroep.com