Mail ons(073) 691-0527

Akoestische isolatie: advies, regie en controle

Akoestiek podium - Pennings Akoestiek

Akoestische isolatie voorkomt geluidoverast

De functie van geluidsisolatie is letterlijk om geluid te isoleren, zodat het niet of nauwelijks in een andere ruimte hoorbaar is. Geluidsisolatie wordt vooral toegepast ín of óp muren, plafonds of vloeren. Akoestische isolatie is nodig in ruimtes waar een hoog geluidsniveau is toegestaan, zoals concertzalen, poppodia en bioscopen, maar ook in sommige ruimtes of gebouwen met een publieke functie. Pennings Akoestiek heeft alle kennis en kunde in huis om elke ruimte optimaal te isoleren.

Een goed akoestisch advies leidt tot de beste akoestische isolatie

Pennings Akoestiek zorgt voor een vlekkloze uitvoering van de akoestische oplossing, maar belagrijker nog: Pennings Akoestiek geeft een uitgebreid advies over geluidsisolatie, zodat u altijd verzekerd bent van de beste akoestiek. Bovendien voorkomt u met het advies dat u voor een verkeerde akoestische oplossing kiest, waardoor u achteraf niet alleen met een slechte akoestiek zit opgezadeld, maar ook nog extra kosten moet maken om de akoestiek te verbeteren.  Geluidsoverlast of geluidshinder is immers een serieuze zaak. Maak daarom gebruik van ons akoestiek advies. Een goede akoesstische isolatie voorkomt geluidsoverlast.

Van voortraject tot uitvoering

Akoestische isolatie met perfect eindresultaat

Het perfecte eindresultaat met akoestische isolatie wordt bereikt, doordat Pennings Akoestiek een adviserende, regisserende en controlerende rol heeft in zowel het voortraject als in de uitvoeringsfase. Dat is wat we verstaan onder betrokkenheid van huis uit. Geluidsisolatie voor muren, voor uw plafond of voor uw vloer: Pennings Akoestiek heeft hiervoor de specialisten in huis. Heeft u een muziekzaal, een concertzaal of oefenruimte met slechte akoestiek en die geïsoleerd moet worden? Informeer voor deze akoestische oplossing bij Pennings Akoestiek. Voor maatwerkadvies en maatwerkoplossingen!